D-Tipi iç çap tornalama katerleri

  D-Tipi İç çap  Tornalama katerleri  
DCLNR-L İç çap tornalama kateri DDUNR-L İç çap tornalama kateri DDQNR-L İç çap tornalama kateri DTFNR-L İç çap tornalama kateri DWLNR/L 95° İç çap tornalama kateri

 

 

 

D-Tipi uç bağlama sistemi
JoomShaper